Shalom Iran | کتاب مقدس توراه
1312
post-template-default,single,single-post,postid-1312,single-format-audio,theme-onyx,mkd-core-1.0.1,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,woocommerce_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive

کتاب مقدس توراه

کتاب مقدس توراه که در فارسی تورات تلفظ میشود مجموعه ای است کامل و بی نظیر از اوامر وسخنان خداوند به موشه (حضرت موسی) در طی چهل سال بیابانگردی پس از خروج از مصر.

توراه به دلیل ماهیت خواصی که دارد به פרדס  تشبیه شده است که حرف פ مخفف پِشات که به معنی نگرش سطحی و مطالعۀ توراه برای عام میباشد. حرف ר مخفف רמז ( کلمه دیگر عبری که درعربی کپی شده – رمز) اشاره به رازهای نهفته در توراه است که خواننده در مرحلۀ دوم به آن میرسد. حرفדکه مخفف דרש ( کلمه دیگر عبری که در عربی کپی شده – درس) اشاره به آن دارد که در مرحلۀ سوم خواننده را ترغیب به درس خواندن و عمیق شدن در اصرار توراه میکند که این ورود به مرحلۀ چهارم ס که مخفف סוד است که به معنی رموز قبالا در توراه  میباشد.

موشه علاوه بر توراه کتبی شاه کلید اصرار آن را در توراه شفاهی( گمارا) نیز دریافت کرد که بدون داشتن توراه شفاهی این اصرار و فرامین قابل تفهیم نمیبودند از این جهت برداشت غیر یهودیان از توراه در طی  دوره های مختلف چون بدون آگاهی از توراه شفاهی(گمارا)بوده برداشتی گنگ و نامفهوم است.

کتاب مقدس توراه علاوه بر نسخه های چاپی آن که برای مطالعه عموم به تمام زبانهای دنیا چاپ شده هر هفته روزهای دوشنبه، پنجشنبه و شنبه در کنیسا ها  از روی نسخه های دست نوشته بر روی پوست برای جماعت خوانده میشود. و جماعت در موقع قراعت فصلهای مربوط به آن هفته میبایست کلمه به کلمه به لقات توجه کنند و اگر نسخه ای در طی این باز خوانی ازکمبودی به کوچکی کسر یک نقطه برخوردار بود این توراه تا زمانی که مرمت نشود به اصطلاح باطل میباشد و نمیتوان ازروی آن خواند.

برای شرح این موضوع که یک نقطه کوچک اضافه و یا کم از توراه چه اهمیتی در قانون یهود دارد اشاره به چند مورد این مسئله را قابل درک میکند که نه تنها حروف توراه بلکه کوچکترین حرکت و یا کوچکترین چسبیده گی خیلی جزیی دو حرف میتواند یک توراه را که چندین سال وقت صرف نوشتن آن شده را باطل کند.

توراه یک کتاب تاریخ و یا داستان نیست ولی میتوان در آن تاریخ بشری را پیدا کرد ومیتوان داستانهای مختلفی در آن یافت، کتابی است که قانون و قضاوت را آموزش میدهد، کتابی است که تعلیم و تربیت را یاد میدهد. توراه کتابی است که از وراء و ماوراي این دنیا سخن میگوید این مجموعۀ عظیم و باور نکردنی میبایست در طی هزاران سال در هر دوره ای قابل درک تمام اقشار مردم باشد ودر عین سادگی، روانی و شیرینی برای هر فرد با هر میزان سواد و آگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

 وجود قوانین مشکل در نگهداری از توراه  به این خاطر است که از هر گونه دخل و تصرفی دراین کتاب جلوگیری شود و این به دلیل وجود اسرار و اطلاعاتی است که بصورت کُد و رمز در لا بلای کلمات توراه وجود دارد و عالمان یهود و محققین توراه از طریق علم قبالا و مطالعه گمارا به این رموز دسترسی پیدا میکنند و کوچکترین کم و کسری در حروف میتواند در تحقیق آنان ایجاد مشکل کند، از این رو این حروف و کلمات توراه را DNAدنیا نام نهاده اند وعالمین یهود میخواهند مطمئن باشند که در این ساختار خللی پدید نیاید .

به علت حساس بودن و اهمیت نوشتن توراه بر روی پوست،  سوفر( نویسنده توراه) میبایست سالیان سال در مراکز مخصوص به یاد گیری قوانین نوشتن توراه بپردازد تا بتواند اجازه و مدرک نوشتن توراه را بدست آورد و برای درک این قوانین واینکه سوفر چه مراحلی را میبایست طی کند تا این مدرک را اخذ کند، کافی است که بدانید برای نوشتن یک جلد توراه دست خط میبایست بیشتر از یک میلیون ونیم قانون را رعایت کرد، بله اشتباه نخواندید،  بیشتر از یک میلیون ونیم قانون در نوشتن یک جلد توراه دست نوشته رعایت میشود تا بتوان یک جلد توراه نوشت  تنها برای نوشتن (א الف) در توراه  یازده قانون وجود دارد که تنها یک الف آن را بنویسند، سئوال اینجاست چه کتابی در این دنیا وجود دارد که برای نوشتن آن نیمی از این قوانین رعایت شود ، حتی یک سوم آن، یک چهارم چطور، یک دهم چطور … حتی یک صدم آن را هم پیدا نمیکنید.

تمامی این قوانین و حساسیت بخاطر این است که دستورات و اوامر خداوند که به موشه داده شده بدون هیچ کم و کاستی به نسلهای بعدی انتقال پیدا کند. امروزه با پیشرفت تکنولوژی محققین در دانشگاهای معتبر دنیا در مورد رموز توراه به تحقیق پرداخته اند که میتوان از طریق جستجو در اینترنت به Code From Torah دست یافت.

همانطور که ذکر شد توراه هر شنبه، دوشنبه و پنجشنبه در کنیساها در سراسر دنیا قراعت میشود و هیچ تورایی وجود ندارد که یک نقطه از توراه دیگر کم ویا بیش باشد وتمامی آنان مطابق با توراهای موجود در موزه های معتبر جهان است که قدمتی چند هزار ساله دارند وکاملا یکسان است.

امروزه و پس از طی هزاران سال که یهودیان از کوچک وبزرگ میتوانند توراه را در آغوش گیرند، و محصلین میتوانند به فرا گیری آن بپردازند حاصل  عشق و از خود گذشتگی یهودیانی است که در آموختن توراه به نسلهای بعد خود از هیچ چیزی دریغ نکرده اند و با وجود خطراتی که از جانب دولتهای حاکم بخصوص در اروپا در منع تدریس و ترویج توراه برای آنان وضع گردیده  از این وظیفۀ مقدس آموزش توراه سر باز نزدنند و با ایمان به این حقیقت که حیات یهودیت وابسته به وجود توراه است در این ماموریت با دادن کشته های بسیار،  سربلند توانستند این هدیه الهی را به دست نسل ما برساندند.

نظام فکری حاکمان دیروز که آموزش توراه برایشان بسیار گران میآمد و منافع خود را در خطر میدیدند امروزه نیز به صور مختلف در صدد جلوگیری از آشنایی مردم بخصوص جوانان با رموز توراه هستند و مشکل این مبارزه امروزه در این است که دشمنان توراه به صورت پنهانی و موزیانه دست به این ضدیت میزنند و وظیفۀ یهودیان بخصوص طبقه جوان و دانش پجو این است که با آگاهی درتمام امور اجتماعی در خنثی کردن این دسیسه ها کوشا باشند.

No Comments

Post a Comment