Shalom Iran | قرآن0-توراه00
32
post-template-default,single,single-post,postid-32,single-format-gallery,theme-onyx,mkd-core-1.0.1,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,woocommerce_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.2,vc_responsive

قرآن0-توراه00

با اتمام قرائت هفت براخای عقد ( دعای عقد )  تمام عکاسان و فیلمبرداران دوربینهای خود را به سمت پای داماد تنظیم کردند تا از شکستن لیوان بلوری در زیر پای او این صحنه را فیلمبرداری کنند. این لحظه به همان اندازۀ قرائت براخای عقد از اهمیت خواصی در میان یهودیان برخوردار است.

همیشه لحظۀ شکستن لیوان بلوری زیر پای داماد در مراسم عروسی مرا به یاد اولین کاری که در آمریکا میکردم میآندازد، در آن زمان چند واحد عکاسی و فیلمبرداری در کالج برداشته بودم و در مراسم عروسی نیز فیلمبرداری میکردم.  بین برو بچه های عکاس و فیلمبردار برای یاد آوری موقع شکستن لیوان اصطلاحا به همدیگر میگفتیم “لیوان” و منظور که آماده باشید یرای گرفتن عکس از شکستن لیوان.

در یکی از برنامه های عروسی یکی از عکاسهای گروه نتوانست برای گرفتن عکس با ما بیآید و در عوض یکی از دوستان خود را که او نیز عکاس بود را بجای خود به عروسی میفرستد تا با ما عکاسی کند، آقا رضا که تازه از ایران آمده بود و برای اولین بار در مراسم عروسی یهودی کار میکرد با ما شروع کرد و از آنجا که در همان روز با او آشنا شده بودیم و فرصتی نبود که او را از مراسم آگاه کنیم به همین خاطر بچه ها او را با اشاره به زاویهای مختلف کمک میکردند تا عکسهای مناسب را بگیرد.

در حالی که همگی مشغول گرفتن عکس و فیلم بودیم موقع شکستن لیوان زیر پای داماد شد و من و دیگر بچه ها بنا به عادت همیشگی به هم دیگرگفتیم “لیوان” و رضا که در این میان از همه جا بیخبر فقط میشنید “لیوان””لیوان””لیوان” هاج و واج دوربینش را به دستم داد و بدو از سالن رفت بیرون و من هم در آن لحظه که نمیدانستم قضیه از چه قرار است دوربین فیلمبرداری به دوش و عکاسی به دست به هر صورت از مراسم شکستن لیوان عکس و فیلم گرفتم، چند دقیقه بعد متوجه رضا شدم که چند عدد لیوان آب در سینی گذاشته و به سالن بر گشت و به دست بچه ها ی گروه لیوان آب میداد.

به رضا گفتم حالا چه موقع آب آوردنه صبر میکردی تا از مراسم لیوان عکس میگرفتی بعدا، رضا گفت مراسم لیوان کدومه؟! من دیدم شما ها دارید میگید “لیوان””لیوان” من هم گفتم حتما تشنه اید و دستتون گیر این بود که رفتم براتون آب بیارم.

امروزه دعوا بر سر اورشلیم همان جریان”لیوان” گفتن برو بچه های گروه است و آوردن سینی لیوان آب آقا رضا.

خیلی از مردم کشورهای عربی و همچنین در ایران که به علت مسائل سیاسی دو ، سه دهۀ اخیر از اورشلیم و بیت المقدس حرف میزنند نمی دانند اورشلیم یعنی چه و بیت المقدس به کجا گفته میشود.

مراسم شکستن لیوان که بیش از دو هزار سال در شب عروسی یهودیان انجام میشود و داماد با قرائت این جمله که” ای اورشلیم اگر ترا فراموش کنم انگار که دست راستم را فراموش کرده ام” لیوان بلوری را در مقابل مهمانان زیر پا می شکند یاد آور اورشلیم و خرابی بیت المقدس  است یکی از چندین مراسمی است که یهودیان در رابطه با اورشلیم وبیت المقدس دارند.

کلا یهودیان هر روز در متن نماز روزانه، هنگام دعای خوردن قبل و بعد از غذا،در دعای قبل از بخواب رفتن،  در زمان مراسم ختنه، در مراسم خاکسپاری، در اعیاد…..  ذکر اورشلیم و خرابی بیت المقدس را بجا میآورند.

یک یهودی زمانی که خانه میسازد گوشه ای از خانه اش را عمدا نا تمام میگذارد تا یاد آور آن باشد که تا زمانی که بیت المقدس آباد نشده ما هم خانه ای کامل نداریم.

یهودیان برای هیچ پیغمبر وشخصی عزاداری و سوگواری نمیکنند و تنها مراسم سوگواری ما یهودیان هفدهم ماه تموز و نهم ماه آو است زمانی که اورشلیم محاصره شد و تاریخی که بیت المقدس به آتش کشیده شد.

من نمیخواهم که در اینجا راجع به اورشلیم و بیت المقدس و تاریخ آن در اینجا مطلبی بنویسم به امید پروردگار برای آنان که جویای حقیقت هستند در فرصتی دیگر مطالبی را به نظرتان خواهم رساند.

در روزگاری که دشمنان یهودیت حتی تاریخ صد سال اخیر یهودیان که لکۀ ننگ آن کشته شدن شش میلیون یهودی است  را با وجود میلیونها فیلم و عکس و مدارک مختلف انکار میکنند.

در روزگاری که دشمنان انسانیت هر آنچه که به ضرر منافع خودشان است را انکار میکنند و حتی رحم به ملت خود هم نمیکنند.

در روزگاری که دشمنان یهودیت سیاست نازیها را دنبال میکنند، که تا میتوانی به مردم دروغ بگوئید و آنقدر دروغ بگوئید تا آنان آن دروغها را هر قدر اندک باور کنند و حقیقت را انکار کنید.

درشرایطی که این انکار گرایان ضد بشر واقعیت روزمرۀ زندگی مردم خود را ارجی نمیگذارند و آنان را هم انکار میکنند، چگونه میتوان در مورد تاریخ چند هزار سالۀ اورشلیم و بیت المقدس  تبادل نظر کرد و آنان را به واقعیات تاریخی آشنا کرد.

چگونه میتوان به این دورغ بار آورده شده ها از اورشلیم و بیت المقدس سه هزار ساله و جنگها و به اسارت رفتن میلیونها یهودی به دست دشمنانشان صحبت کرد.

چگونه میتوان با مشتی بی آبروی بی شرم که منطقی بجز دروغ و انکار ندارند از اورشلیمی صحبت کرد که سه هزار سال قبلۀ یهودیان است، از اورشلیمی گفت که سه هزار سال است در اشعار شاعران یهودی خوانده میشود.

 بجز یهودیان کدام ملتی، کدام آئینی میشناسید که در بیدار شدن، خوردن، خوابیدن، نماز صبح ، ظهر عصر و شب در عروسی و عزا در ختنه سوران و اعیاد در بنا کردن خانه و ساختمان، دعای مخصوص برای اورشلیم و آبادی دوبارۀ بیت المقدس دارد.

 از اعراب و دیگرانی که میخواهند بر ضد یهودیان نسبت به اورشلیم  ادعائی کنند و تمام واقعیات تاریخی در سراسر جهان را خیلی راحت انکار میکنند سئوال کنید که میتوانند برای نمونه کلمه اورشلیم را در قرآن نشان دهند حتی یک بار , در صورتی که در تورا, نویئم و کتوبیم ۷۰۰ مرتبه از اورشلیم نام برده شده. اگر ادعایی دارید خیلی راحت قرآن را باز کنید و کلمه اورشلیم را نشان دهید. آیا این را هم انکار میکنید..

No Comments

Post a Comment